જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

ઘાતના ગુણાકાર અને ભાગાકાર (પૂર્ણાંક ઘાતાંક)

સમસ્યા

સાદું રૂપ આપો.
આપેલી અભિવ્યક્તિને an ના સ્વરૂપમાં લખો.
a13a6=