If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

જો તમે વેબ ફિલ્ટરની પાછળ હોવ, તો કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે ડોમેન્સ *.kastatic.org અને *.kasandbox.org અનબ્લોક થયા છે.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

એક-પદ ધરાવતી અસમતાઓ

સમસ્યા

x માટે ઉકેલો.
તમારો જવાબ સાદા રૂપમાં હોવો જોઈએ.
18<9x