જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

જૂથ દ્વારા દ્વિઘાતના અવયવો પાડવા

તમને જરૂર પડી શકે છે:કેલ્ક્યુલેટર

સમસ્યા

દ્વિઘાત પદાવલિના પૂર્ણ અવયવ પાડો.
3x2+17x20=