જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

Unit 4: યામ-સમતલ

700 possible mastery points

આ એકમ વિશે

કઈંક ક્યાં છે તે દર્શાવવા આપણે યામનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ભૂમિતિમાં, જેને આપણે "યામ સમતલ" તરીકે ઓળખીએ છીએ તેવા આલેખ પર બિંદુઓ ક્યાં છે તે યામ દ્વારા જાણી શકાય છે.

ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 320 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 240 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
તમારા માટે આગળ:

એકમ કસોટી

આ એકમના દરેક કૌશલ્યના લેવલમાં વધારો કરો અને 700 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવો!