If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

જો તમે વેબ ફિલ્ટરની પાછળ હોવ, તો કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે ડોમેન્સ *.kastatic.org અને *.kasandbox.org અનબ્લોક થયા છે.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

ઘનફળના સૂત્રની સમજ

ઘનફળનું સૂત્ર શા માટે યોગ્ય છે તે જોવા માટે તમને મદદરૂપ થાય તેવા કોયડાઓનો મહાવરો કરો.

ઘનફળના સૂત્રની સમજ

પ્રશ્ન 1
લંબચોરસીય પ્રિઝમ પાસે કલર વડે જુદી કરાયેલા
 • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
 • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
 • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
 • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
સ્તર છે.
કલર કરાયેલા દરેક સ્તર
 • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
 • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
 • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
 • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
ઘન એકમના બનેલા છે.
લંબચોરસીય પ્રિઝમનું ઘનફળ શું છે?
 • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
 • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
 • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
 • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
ઘન એકમ

પ્રશ્ન 2
લંબચોરસીય પ્રિઝમ પાસે કલર વડે જુદી કરાયેલી
 • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
 • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
 • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
 • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
સ્લાઈસ છે.
કલર કરાયેલી દરેક સ્લાઈસ
 • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
 • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
 • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
 • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
ઘન એકમની બનેલી છે.
લંબચોરસીય પ્રિઝમનું ઘનફળ શું છે?
 • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
 • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
 • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
 • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
ઘન એકમ

પ્રશ્ન 3
લંબચોરસીય પ્રિઝમ પાસે કલર વડે જુદી કરાયેલી
 • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
 • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
 • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
 • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
સ્લાઈસ છે.
કલર કરાયેલી દરેક સ્લાઈસ
 • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
 • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
 • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
 • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
ઘન એકમની બનેલી છે.
લંબચોરસીય પ્રિઝમનું ઘનફળ શું છે?
 • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
 • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
 • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
 • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
ઘન એકમ

પ્રશ્ન 4
લંબચોરસીય પ્રિઝમ પાસે કલર વડે જુદી કરાયેલા
 • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
 • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
 • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
 • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
સ્તર છે.
કલર કરાયેલા દરેક સ્તર
 • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
 • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
 • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
 • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
ઘન એકમના બનેલા છે.
લંબચોરસીય પ્રિઝમનું ઘનફળ શું છે?
 • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
 • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
 • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
 • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
ઘન એકમ

ઘનફળના સૂત્ર વિશે વધુ શીખવા માંગો છો? આ વિડીયો તપાસો.