જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

Unit 7: પાયથાગોરસનો પ્રમેય

700 possible mastery points

આ એકમ વિશે

પાયથાગોરસનું પ્રમેય કાટખૂણાની બાજુઓ વચ્ચેના સંબંધનું વર્ણન કરે છે. પ્રાચીન લોકો પણ આ સંબંધ વિશે જાણતા હતા. આ મુદ્દામાં, આપણે શીખીશું કે પાયથાગોરસના પ્રમેયનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો અને તે કઈ રીતે કામ કરે છે તે સાબિત કરીશું.

ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 240 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 320 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
તમારા માટે આગળ:

એકમ કસોટી

આ એકમના દરેક કૌશલ્યના લેવલમાં વધારો કરો અને 700 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવો!