જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

3 સંખ્યાઓ ઉમેરો

સમસ્યા

ગોલ્ડફિશ, ફીશ ટેન્ક, અને માછલીની ખાદ્ય ખરીદવા માટે કેટલા પૈસા જોઈએ?
$
  • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
  • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
  • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
  • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
વસ્તુઓકિંમત
ગોલ્ડફિશ$8
માછલીની ટેન્ક$10
માછલીની ખાદ્ય$2