જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

સ્થાન કિંમતનો ઉપયોગ કરીને 10 બાદ કરવા

સલ સ્થાન કિંમત વિશે વિચારીને 65 માંથી 40 બાદ કરે છે.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

અહીં આપણી પાસે 65 ખાનાં છે. તમે ઈચ્છો તો ગણી શકો છો, પરંતુ આપણે તેમને 65 ની સંખ્યા દ્વારા પણ દર્શાવી શકીએ જ્યાં છ એ દશકના સ્થાને લખાયેલો છે આમ એવું કહી શકાય કે આપણી પાસે છ દશક છે. આ એક દશક, આ એક દશક,આ એક દશક,આ એક દશક,અને આ એક દશક આપણી પાસે દસના છ સમૂહ છે અને તે 60 બનાવે છે અને પછી આપણી પાસે 5 એકમ છે અહીં તમે જોઈ શકો છો, એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, ચાલો કંઈક રસપ્રદ કરીએ મને પહેલા આ લખી લેવા દો, જેથી ધ્યાનમાં રહે 65 બરાબર 6 દશક વત્તા 5 એકમ ચાલો કંઈક રસપ્રદ કરીએ. ચાલો તો 65 થી શરૂ કરીએ અને તેમાંથી હું 40,40 બાદ કરું છું હું અહીં શું કરી રહી છું ? હું આનાથી શરૂ કરું છું, અને ચાર દશક અને શૂન્ય એકમ બાદ કરું છું. ચાલો અહીં ચાર દશક બાદ કરીએ એક, બે, ત્રણ, ચાર મેં ચાર દશક ઓછા કર્યા હવે મારી પાસે કેટલાં દશક બાકી રહ્યા ? જુઓ, મારી પાસે બે દશક બાકી રહે છે. આને બરાબર બે દશક થશે. અને હવે મારી પાસે કેટલાં એકમ છે ? મારી પાસે હજુ પાંચ એકમ છે. તો મારી પાસે હજુ પાંચ એકમ છે મારી પાસે પાંચ એકમ હતાં, મેં શૂન્ય એકમ બાદ કર્યા, આમ, મારી પાસે હજુ પણ પાંચ એકમ છે. તો આને બરાબર શું થશે ? હું લખું છું. 65 ઓછા 40 એકમને નારંગી રંગથી દર્શાવું છું 65 ઓછા 40 બરાબર બીજી રીતે કહીએ તો બે દશક જ્યાં બે દશકના સ્થાને છે અને પાંચ એકમ પાંચ એ એકમના સ્થાને છે બે દશક વત્તા પાંચ એકમ, અથવા 25.