If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ
વર્તમાન સમય:0:00કુલ સમયગાળો :3:37

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

મારી પાસે 163 ની સંખ્યા છે જેમાં એક એ સો ના સ્થાને છે આમ આ સો છે છ એ દશક ના સ્થાને છે વત્તા છ દશક અને ત્રણ એકમ વત્તા ત્રણ એકમ ત્રણ એ એકમ ના સ્થાને છે અને અહીં આ રેખા કૃતિ દોરી છે મેં 163 ખાના દોર્યા છે અને તમે 106 દશક 1,2,3,4,5,6 અને ત્રણ એકમ તરીકે પણ જોઈ શકો આમ અહીં આ સંખ્યા 163 છે જે 1 સો વત્તા 6 દશક વત્તા 3 એકમ જેટલી જ છે અને જો તમે એમ વિચારો કે આ કેવું દેખાશે તો આ 163 ખાના છે તમે 1 સો છ દશક જોઈ શકો છો હવે મારે 324 ની સંખ્યા ને 163 માં ઉમેરી છે 324 માં જો સો સ્થાને જોઈએ તો ત્રણ સો છે આમ તો ત્રણ સો છે આ બે દસક છે વત્તા બે દશક અને 4 એકમ વત્તા 4 એકમ અને અહીં આ રેખા કૃતિ માં જોઈ શકીયે છીએ આ કુલ 324 ખાના છે તમારી પાસે 3 સો 1,2,3 3 સો બે દસક એક બે દસક અને ચાર એકમ ચાર એકમ છે આમ આ 324 એ 3 સો બે દસક અને 4 એકમ છે અને જો તમે વિચારો કે આ કેટલા ખાના છે તો તમે અહીં જોઈ શકો છો આ 324 ખાના છે 3 સો સો ના ત્રણ સમૂહ જે 300 છે દસ બે સમૂહ બે દસક અને ચાર એકમ ચાલો આપણે તેનો સરવાળો કરીએ પ્રથમ એકમ ના સ્થાને જોઈએ એકમ ના સ્થાને ત્રણ એકમ વત્તા ચાર એકમ છે જે અહીં ભૂરા રંગ થી દર્શાવ્યા છે એના બરાબર 7 એકમ થશે જે આપણે અહીં જોઈ શકીએ છીએ ત્રણ એકમ વત્તા ચાર એકમ બરાબર 7 એકમ અને આપણે અહીં જોઈ શકીએ છીએ ત્રણ એકમ વત્તા ચાર એકમ બરાબર 7 એકમ છે હવે છ દસક અને બે દસક છે એનો સરવાળો કરીએ તો આપણને 8 દસક મળશે આઠ દસક જો છો દસક અને બે દસક હોય તો છો અને બે એ દસક ના સ્થાને છે આથી આ છો દસક અને આ બે દસક દર્શાવે છે છો દસક વત્તા બે દસક એ આઠ દસક છે આપણે અહીં પણ જોઈ શકીએ છીએ છો દસક વત્તા બે દસક બરાબર આઠ દસક છે અને પછી એક સો વત્તા બીજા ત્રણ સો છે તો એને બરાબર ચાર સો છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો આ એક સો અને આ બીજા ત્રણ સો છે જેના ફરતે અહીં આ સર્કલ દોર્યું 1,2,3,4 સો વત્તા ત્રણ સો એ ચાર સો છે તો 163 વત્તા 324 એ 487 છે 408 દસક અને 7 એકમ