જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

Unit 6: માપન

900 possible mastery points

આ એકમ વિશે

સૌ પ્રથમ આપણે ચોરસ એકમ અને ફૂટપટ્ટીનો ઉપયોગ કરીને લંબાઈનું માપન કરીશું, લંબાઈનો અંદાજ કાઢીશું અને લંબાઈના વ્યવહારુ કોયડાનો ઉકેલ લાવીશું. પછી, આપણે ચિત્રઆલેખ, બાર ગ્રાફ અને રેખાઓને વાંચીશું અને બનાવીશું. ત્યાંથી આપણે એનેલોગ કલોકમાં સમય કહીશું અને યુ.એસના સિક્કાઓ અને ડોલર ગણીશું. એ પછી આપણે ચતુષ્કોણ, પંચકોણ, ષટકોણ અને અષ્ટકોણની ઓળખ મેળવીશું. છેવટે, આપણે આકારને સરખા ભાગમાં વહેચીશું.

શીખો

  • આ પ્રકરણમાં વિડીયો કે આર્ટિકલ ઉપલબ્ધ નથી

મહાવરો

મહાવરો

ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 400 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 320 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
તમારા માટે આગળ:

એકમ કસોટી

આ એકમના દરેક કૌશલ્યના લેવલમાં વધારો કરો અને 900 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવો!