If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

જો તમે વેબ ફિલ્ટરની પાછળ હોવ, તો કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે ડોમેન્સ *.kastatic.org અને *.kasandbox.org અનબ્લોક થયા છે.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

દશાંશ અપૂર્ણાંક અને અપૂર્ણાંક 1 કરતા મોટા છે તે ગ્રીડ પર દર્શાવી લખો

સમસ્યા

નીચે આપેલ દરેક મોટો ચોરસ એક પૂર્ણ રજુ કરે છે.
છાયાંકિત ભાગને મિશ્ર સંખ્યા અને દશાંશ અપૂર્ણાંક તરીકે વર્ણવો.
અપૂર્ણાંક:
  • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
  • યોગ્ય અપૂર્ણાંક, જેમ કે 1/2 અથવા 6/10
  • અયોગ્ય અપૂર્ણાંક, જેમ કે 10/7 અથવા 14/8
  • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
દશાંશ અપૂર્ણાંક:
  • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
  • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75