જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

નાની સંખ્યાઓ સાથે ગણતરી

સલ ઘોડા અને ખિસકોલી ગણે છે.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

સાતખિસકોલીને બોક્સમાં મુકો તે આ પ્રમાણે થશે 1 ,2 ,3, 4 ,5 ,6 અને 7 ખિસકોલી મેં 7 ખિસકોલીને બોક્સમાં મૂકી આગળ વધીએ તે ખુબ મઝાનું છે 4 ખિસકોલીને બોક્સમાં મુકો 7ને મુકવા કરતા તે સરળ છે 1 ,2 ,3 ,4 મેં ફક્ત ખિસકોલી પર ક્લિક કરીને તેને બોક્સમાં ખસેડી આશા છે કે આપણે બીજા પ્રાણીઓ જોઈએ અહી આ ઘોડો છે 9 ઘોડાને બોક્સમાં મુકો 1 ,2 ,3 ,4 , 5 ,6 ,7 ,8 ,9 ઘોડાઓ તે ખુબ મઝાનું છે.