જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

દશકની ગણતરી કરો.

સમસ્યા

ચાલો દસ દ્વારા ગણતરી કરીએ.
આપણે કઈ સંખ્યા ચૂકી ગયા છીએ?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: