જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

1 કરતા મોટા અપૂર્ણાંકોને ઓળખવા

સમસ્યા

દરેક મોટું લંબચોરસ 1 પૂર્ણ દર્શાવે છે.
કયો અપૂર્ણાંક છાયાંકિત કરેલું ક્ષેત્રફળ દર્શાવે છે?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: