If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

જો તમે વેબ ફિલ્ટરની પાછળ હોવ, તો કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે ડોમેન્સ *.kastatic.org અને *.kasandbox.org અનબ્લોક થયા છે.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

લંબ આલેખ વડે પ્રશ્નો ઉકેલો 1

સમસ્યા

સેમે રમતના મેદાનમાં કીડી, તમરાં, અને માંકડ જોયા.
આ સ્તંભ આલેખ સેમે દરેક પ્રકારના કેટલા જંતુઓ જોયા તે દર્શાવે છે.
સેમે કુલ કેટલા જંતુઓ જોયા?
  • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
  • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
  • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
  • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
જંતુઓ