If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

જો તમે વેબ ફિલ્ટરની પાછળ હોવ, તો કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે ડોમેન્સ *.kastatic.org અને *.kasandbox.org અનબ્લોક થયા છે.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

દળ વડે વ્યવહારુ કોયડાઓ

સમસ્યા

કેક બનાવવા માટે ઈમીને 4 ઈંડાની જરૂર છે. બધા ઈંડાઓનું દળ સરખું છે.
ઈમીને 1 ઈંડાનું દળ ખબર છે (નીચે દર્શાવેલ).
4 ઈંડાઓનું કુલ દળ શું મળે?
  • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
  • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
  • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
  • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
ગ્રામ