જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

ધોરણ 7 (પાયો)

5,900 possible mastery points
નિપૂણતા મેળવી લીધી
નિપુણ
પરિચિત
પ્રયત્ન કર્યો
શરૂ નથી
પ્રશ્નોત્તરી
એકમ કસોટી
અભ્યાસક્રમ પડકારઆ અભ્યાસક્રમના કૌશલ્યોમાં તમારું જ્ઞાન ચકાસો.અભ્યાસક્રમનો પડકાર શરુ કરો