જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

Course: ધોરણ 5 ગણિત (ભારત) > Unit 4

Lesson 1: અપૂર્ણાંકની સરખામણી અને સમ અપૂર્ણાંક

અપૂર્ણાંકોને ઓળખો

સમસ્યા

મોટું લંબચોરસ 1 પૂર્ણને બરાબર છે.
લંબચોરસનો કયો ભાગ છાયાંકિત છે?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: