જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

દળનો અંદાજ (ગ્રામ અને કિલોગ્રામ)

સમસ્યા

કૂકીનું દળ માપવા માટેના સૌથી યોગ્ય એકમને ઓળખો.
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: