જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

અભિકોણ

પૂરકકોણ, પાસેના ખૂણા, અને અભિકોણની આપણી માહિતીનો ઉપયોગ કરીને, આપણે બે રેખાઓના છેદનને સમાવતા પ્રશ્નને ઉકેલી શકીએ. આનો સમાવેશ કરીને! સલ ખાન દ્વારા નિર્મિત.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ