જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

વર્ગમૂળનું સાદુરૂપ આપો

તમને જરૂર પડી શકે છે:કેલ્ક્યુલેટર

સમસ્યા

સાદું રૂપ આપો.
વર્ગમૂળમાંથી બધા પૂર્ણવર્ગ દૂર કરો.
A12=