જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

વર્તુળને લગતા ક્ષેત્રફળ(મધ્યવર્તી)

સમસ્યા

આકૃતિના જુદાજુદા ભાગોનું ક્ષેત્રફળ નીચે પ્રમાણે છે:
ક્ષેત્રફળ
વૃતાંશS
ત્રિકોણT
અર્ધવર્તુળC
છાયાંકિત ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધો.
નોંધ: તમારો જવાબ C, T, અને S ના સ્વરૂપમાં આપો.
 cm2