જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

વર્તુળના સ્પર્શકનો પ્રશ્ન (ઉદાહરણ 3)

સલ સ્પર્શક એ ત્રિજ્યાને લંબ હોય છે તે ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરીને ખુટતા ખૂણાનુ માપ શોધે છે. સલ ખાન દ્વારા નિર્મિત.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ