જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

સુરેખ સમીકરણના વ્યવહારિક પ્રશ્નનું આલેખન

સમસ્યા

આમિર યરૂશાલેમથી નીચે પૃથ્વી પરના નીચલા સ્થાને ગયો, મૃત સાગર, દર મિનિટે 12 મીટરના દરે ઉતરતા. તે ડ્રાઇવિંગના 30 મિનિટ પછી દરિયાઈ સ્તર પર હતું.
દરિયાની સપાટીથી સંબંધિત ગ્રાફ આમિરની ઊંચાઈ (મીટરમાં) સમયના વિધેય તરીકે(મીનીટમાં).