જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

ઘનફળનો વ્યવહારિક પ્રશ્ન : સોનાની રીંગ

તમે રીંગનુ ઘનફળ ઘન ઇંચમાં વધતા ઘનફળને શોધી શકો કે નહિ તે જુઓ તમે તમારા જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીને ઘનફળનુ માપ શોધવાની જરૂર છે. સલ ખાન દ્વારા નિર્મિત.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ