જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

વર્તુળના પારિભાષિક શબ્દો

વર્તુળની ઔપચારિક વ્યાખ્યા. સ્પર્શક અને છેદીકા. વ્યાસ અને ત્રિજ્યા. મુખ્ય અને નાના આર્ક. સલ ખાન દ્વારા નિર્મિત.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ