If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ
બે-પદ ધરાવતું સમીકરણ એ બીજગણિતનું એવું સમીકરણ છે જેનો ઉકેલ મેળવવામાં બે સ્ટેપ લાગશે. જયારે તમને આગળ કોઈ સંખ્યા ન મળે, અને બરાબરની એક જ બાજુએ હોય તેવો ચલ પોતે મળે તો તમે સમીકરણને ઉકેલી લીધું છે.
વડે ગોઠવવું: