If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

જો તમે વેબ ફિલ્ટરની પાછળ હોવ, તો કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે ડોમેન્સ *.kastatic.org અને *.kasandbox.org અનબ્લોક થયા છે.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

સંખ્યાત્મક અસમતાઓ લખવી

સમસ્યા

નીચેનું કોષ્ટક ઉમેશે બે મહિના દરમિયાન મોકલેલ ટેકસ્ટ મેસેજની સંખ્યા દર્શાવે છે. ઋણ સંખ્યા તેને આપવા આવેલ ટેકસ્ટ મેસેજની સંખ્યા કરતા ઓછી સંખ્યા દર્શાવે છે, અને ધન સંખ્યા તેને આપવા આવેલ ટેકસ્ટ મેસેજની સંખ્યા કરતા વધુ સંખ્યા દર્શાવે છે.
મહિનાટેકસ્ટ મેસેજની સંખ્યા
એપ્રિલ53
મે18
નીચે આપેલી અસમતામાંથી કઈ અસમતા ટેકસ્ટ મેસેજની સંખ્યાની તુલના સાચી રીતે કરે છે?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો:
નીચે આપેલ વર્ણનમાંથી કયું સાચું છે?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: