જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

પ્રમાણસર સંબંધ: સ્પગેટી

ગુણોત્તરની કોષ્ટકને આધારે, આપણે તેમને સમાનતા માટે પરીક્ષણ કરીએ છીએ અને નક્કી કરીએ છીએ કે સંબંધ પ્રમાણસર છે કે નહી. સલ ખાન દ્વારા નિર્મિત.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ