જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

સલ ગુણોત્તરના જટિલ વ્યવહારિક કોયડા ઉકેલે છે.

સમસ્યા

બોબીએ પીકનીક પર જોયેલ જીવજંતુઓના પ્રકાર મુજબ તેઓની સંખ્યા કોષ્ટકમાં દર્શાવી છે.
જીવજંતુસંખ્યા
માખી8
કીડી22
મધમાખી4
ચાંચડ6
કોષ્ટકમાં આપેલી માહિતી વિષેનું સાચું વિધાન પસંદ કરો.
લાગુ પડતાં તમામ જવાબો પસંદ કરો: