જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

બે પદ ધરાવતા સમીકરણના વ્યવહારિક પ્રશ્નો

તમને જરૂર પડી શકે છે:કેલ્ક્યુલેટર

સમસ્યા

મોના અને તુષાર ભેગા થઈને લગ્નની કેકના 9 ટુકડાઓ ખાય છે. મોનાએ 3 ટુકડા અને તુષારે કુલ કેકના 14 ટુકડા ખાધા.
કેકના કુલ ટુકડા (c) કેટલા હતા તે નક્કી કરવા માટે સમીકરણ લખો.
કેકના કુલ ટુકડાઓની સંખ્યા શોધો.
  • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
  • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
  • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
  • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
કેકના ટુકડા