જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

બે બિંદુઓ પરથી ઢાળ

તમને જરૂર પડી શકે છે:કેલ્ક્યુલેટર

સમસ્યા

(6,9) અને (7,1) માંથી પસાર થતી રેખાનો ઢાળ શું છે?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: