જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

સમીકરણ પરથી ઢાળ

સમીકરણના વિવિધ સ્વરૂપનો ઉપયોગ કરીને, રેખાનું સમીકરણ આપેલું હોય ત્યારે તેનો ઢાળ શોધવાનો મહાવરો.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ