જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

દ્રાવ્યતા અને દ્રાવણની pH

જ્યારે pH ઘટે ત્યારે કેલ્શિયમ ફ્લોરાઈડની દ્રાવ્યતાનું શું થાય તે જોવા લ શેટેલિયરના સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ. સિલ્વર ક્લોરાઇડ માટે દ્રાવ્યતા સંતુલન પર pH ની અસર જુઓ.  Jay દ્વારા નિર્મિત.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ