જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

રેડોક્ષ અનુમાપન

રેડોક્ષ અનુમાપન એક અનુમાપન છે જેમાં ટાઈટ્રન્ટ અને એનલાઇટ ઓક્સિડેશન-રિડક્શન વડે પ્રક્રિયા કરે છે. ઍસિડ-બેઈઝ અનુમાપનની જેમ, રેડોક્ષ અનુમાપનનું અંતિમ બિંદુ સૂચક વડે નક્કી થાય છે. પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ (KMnO₄) પ્રચલિત ટાઈટ્રન્ટ છે કારણકે તે એસિડિક દ્રાવણમાં પોતે સૂચક તરીકે કામ કરે છે. Jay દ્વારા નિર્મિત.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ