જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

ધોરણ 10 જીવ વિજ્ઞાન (ભારત)

1,200 possible mastery points
નિપૂણતા મેળવી લીધી
નિપુણ
પરિચિત
પ્રયત્ન કર્યો
શરૂ નથી
પ્રશ્નોત્તરી
એકમ કસોટી
અભ્યાસક્રમ પડકારઆ અભ્યાસક્રમના કૌશલ્યોમાં તમારું જ્ઞાન ચકાસો.અભ્યાસક્રમનો પડકાર શરુ કરો