જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

pH ના બદલાવ પર સાંદ્રતાની અસર

સમસ્યા

રસાયણ ઉદ્યોગમાં, સબરીન એક ભેદી રસાયણમાં દ્રાવણ ઉમેરીને મોઇશ્ચરાઇઝિંગ ક્રીમ બનાવે છે જ્યાં pH વધીને 7 થી 8.5 થાય છે.
જયારે pH વધીને 7 થી 8.5 થાય, ત્યારે OH આયનની સાંદ્રતા ___ .
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: