જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

pH ના આધારે પદાર્થનો પ્રકાર ઓળખો

સમસ્યા

pH પેપરનો ઉપયોગ કરીને, સોનિયા બેકિંગ સોડાની pH શોધે છે જે 9 છે.
બેકિંગ સોડાની પ્રકૃતિ શું થાય?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: