જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

ભૂંજન અને કેલ્શિનેશન - ધાતુઓનું નિષ્કર્ષણ

ઓક્સાઇડમાં ફેરવવા માટે સલ્ફાઇડ અયસ્કનું ભૂંજન અને કાર્બોનેટ અયસ્કનું કેલ્શિનેશન થાય છે. Ram Prakash દ્વારા નિર્મિત.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ