જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

સંયોજકતા: સંયોજનનું સૂત્ર લખો

સમસ્યા

જ્યારે સમૂહ 2 નું તત્વ A સમૂહ 17 ના તત્વ B સાથે જોડાય ત્યારે બનતું સંયોજન શું છે?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: