If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

જો તમે વેબ ફિલ્ટરની પાછળ હોવ, તો કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે ડોમેન્સ *.kastatic.org અને *.kasandbox.org અનબ્લોક થયા છે.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

શ્રેણી અને સમાંતરમાં વિદ્યુતકોષો

સમસ્યા

E, start subscript, 1, end subscript અને E, start subscript, 2, end subscript emf ના, તેમજ r, start subscript, 1, end subscript અને r, start subscript, 2, end subscript આંતરિક અવરોધોના બે કોષો અવરોધ આગળ શ્રેણીમાં જોડેલા છે.
પરિપથનો વિદ્યુતપ્રવાહ I, equals, 1, point, 2, space, start text, A, end text છે.
ઘટકોકિંમતો
E, start subscript, 1, end subscript4, point, 0, space, start text, V, end text
r, start subscript, 1, end subscript1, point, 5, space, \Omega
E, start subscript, 2, end subscript8, point, 0, space, start text, V, end text
r, start subscript, 2, end subscript0, point, 50, space, \Omega
બાહ્ય અવરોધ, R, શું છે?
R, equals
  • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
  • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3, slash, 5
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7, slash, 4
  • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1, space, 3, slash, 4
  • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0, point, 75
  • પાઇ એક બહુવિધ, જેમ 12, space, start text, p, i, end text અથવા 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
\Omega
અટકી ગયા?
અટકી ગયા?