જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

Unit 1: વિદ્યુતભારો અને ક્ષેત્ર

આ એકમ વિશે

વિદ્યુત બળ તમારી આંખમાં અણુઓ અને પરમાણુઓને એકસાથે જકડી રાખે છે જેના કારણે તમે આ વાક્યને વાંચી શકો છો. થોડો સમય લો અને બળ વિશે શીખો જે આપણા શરીરને એકસાથે જકડી રાખે છે.

શીખો

  • આ પ્રકરણમાં વિડીયો કે આર્ટિકલ ઉપલબ્ધ નથી

શીખો

  • આ પ્રકરણમાં વિડીયો કે આર્ટિકલ ઉપલબ્ધ નથી

શીખો

  • આ પ્રકરણમાં વિડીયો કે આર્ટિકલ ઉપલબ્ધ નથી