If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

જો તમે વેબ ફિલ્ટરની પાછળ હોવ, તો કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે ડોમેન્સ *.kastatic.org અને *.kasandbox.org અનબ્લોક થયા છે.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

વક્રીભવનાંક અને પ્રકાશની ઝડપ

તમને જરૂર પડી શકે છે:કેલ્ક્યુલેટર

સમસ્યા

આંખના લેન્સની સાપેક્ષે આંખમાં રહેલા પ્રવાહીનો વક્રીભવનાંક, n, start subscript, start text, V, L, end text, end subscript, equals, 0, point, 93 છે. લેન્સની અંદર પ્રકાશની ઝડપ, v, start subscript, start text, L, end text, end subscript, equals, 2, point, 14, times, 10, start superscript, 8, end superscript, space, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction છે.
આંખની અંદર રહેલા પ્રવાહીમાં પ્રકાશની ઝડપ v, start subscript, start text, V, end text, end subscript શું મળે ?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો:
અટકી ગયા?
અટકી ગયા?