જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

અશુદ્ધ અર્ધવાહકમાં અલ્પસંખ્યક વીજભાર વાહકો

જ્યારે આપણે અર્ધવાહકમાં અશુદ્ધિઓને ઉમેરીએ, ત્યારે અલ્પસંખ્યક વીજભાર વાહકોનું શું થાય? શું તેઓ સમાન રહે છે? આ વીડિયોમાં, અશુદ્ધ અર્ધવાહકમાં અલ્પસંખ્યક વીજભાર વાહકોનું શું થાય એ આપણે સમજીશું. Mahesh Shenoy દ્વારા નિર્મિત.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ