જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

PN ડાયોડ લાક્ષણિકતાઓ

વિદ્યુતના સાધનની વર્તણુકને જોવાની ઝડપી રીત તેની લાક્ષણિકતાઓને જોવાની છે. આ વીડિયોમાં, આપણે PN જંક્શનની VI લાક્ષણિકતાઓની ચર્ચા કરીશું.  Mahesh Shenoy દ્વારા નિર્મિત.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ