જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

શ્રેણી LCR પરિપથ: ઘટકો વચ્ચે વોલ્ટેજ ડ્રોપ

સમસ્યા

શ્રેણી LCR પરિપથમાં ઘટકો વચ્ચેનો rms વોલ્ટેજ ડ્રોપ નીચે આપેલો છે:
  • ઇન્ડક્ટર વચ્ચે, VL=300 V,
  • કેપેસિટર વચ્ચે, VC=231 V,
  • અવરોધ વચ્ચે, VR=260 V.
વિદ્યુતપ્રવાહ
વોલ્ટેજ સાથેનો કળા ખૂણો, ϕ
  • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
  • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
  • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
  • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
  • પાઇ એક બહુવિધ, જેમ 12 pi અથવા 2/3 pi
°.
નોંધ: ϕ ને ડિગ્રીમાં લખો, નજીકના પૂર્ણાંકમાં ફેરવો.