જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

Unit 1: પ્રકાશ – પરાવર્તન અને વક્રીભવન

1,400 possible mastery points
નિપૂણતા મેળવી લીધી
નિપુણ
પરિચિત
પ્રયત્ન કર્યો
શરૂ નથી
પ્રશ્નોત્તરી
એકમ કસોટી

આ એકમ વિશે

જયારે પ્રકાશ એક માધ્યમમાંથી બીજા માધ્યમમાં જાય (જેમ કે હવામાંથી કાચ, અથવા કાચમાંથી પાણી), ત્યારે તે ત્રણ બાબત કરે છે. તેમાંનો કેટલોક વિખરાય જાય, તેમનો કેટલોક તેમાંથી પસાર થાય, અને બાકીનાનું શોષણ થાય. આ પ્રકરણમાં, આપણે પ્રથમ બે સમજીશું. તે કયા નિયમોને આધારે થાય છે, તેમના ટેક્નિકલ નામ, અને પછી વક્ર અરીસા અને લેન્સના સુંદર વિશ્વનો અભ્યાસ કરવા માટે આ નિયમોને કઈ રીતે લાગુ પાડી શકાય તે આપણે સમજીશું.

ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 400 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 400 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 320 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
તમારા માટે આગળ:

એકમ કસોટી

આ એકમના દરેક કૌશલ્યના લેવલમાં વધારો કરો અને 1,400 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવો!