If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

જો તમે વેબ ફિલ્ટરની પાછળ હોવ, તો કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે ડોમેન્સ *.kastatic.org અને *.kasandbox.org અનબ્લોક થયા છે.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

ઓહમનો નિયમ અને અવરોધ

સમસ્યા

ગિના અજ્ઞાત મૂલ્યના અવરોધ આગળ વોલ્ટેજ, V, equals, 5, point, 0, space, start text, V, end text. આપતા પાવર સપ્લાયને જોડે છે.
એમીટર સાથે, તેણી અવરોધ આગળ વિદ્યુતપ્રવાહ, I, equals, 0, point, 20, space, start text, A, end text, નું માપન કરે છે.
અવરોધ, R ની કિંમત શું છે?
R, equals
  • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
  • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3, slash, 5
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7, slash, 4
  • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1, space, 3, slash, 4
  • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0, point, 75
  • પાઇ એક બહુવિધ, જેમ 12, space, start text, p, i, end text અથવા 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
\Omega
અટકી ગયા?
અટકી ગયા?