If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

જો તમે વેબ ફિલ્ટરની પાછળ હોવ, તો કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે ડોમેન્સ *.kastatic.org અને *.kasandbox.org અનબ્લોક થયા છે.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

બલ્બ શ્રેણી અથવા સમાંતર જોડાણમાં છે

સમસ્યા

આદમ પાસે નીચે આપેલા રેટિંગ પ્રમાણે બે બલ્બ છે
બલ્બપાવર રેટિંગ
start text, A, end text6, point, 0, space, start text, V, end text, slash, 18, space, start text, W, end text
start text, B, end text6, point, 0, space, start text, V, end text, slash, 4, point, 0, space, start text, W, end text
નીચે દર્શાવ્યા પ્રમાણે તે 220, space, start text, V, end text ધરાવતી બેટરી સાથે શ્રેણીમાં જોડે છે.
દરેક બલ્બ વડે ખર્ચાતો પાવર મળે?
 • બલ્બ start text, A, end text, equals વડે ખર્ચાતો પાવર
  • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
  • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3, slash, 5
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7, slash, 4
  • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1, space, 3, slash, 4
  • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0, point, 75
  • પાઇ એક બહુવિધ, જેમ 12, space, start text, p, i, end text અથવા 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
  start text, W, end text મળે
 • બલ્બ start text, B, end text, equals વડે ખર્ચાતો પાવર
  • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
  • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3, slash, 5
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7, slash, 4
  • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1, space, 3, slash, 4
  • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0, point, 75
  • પાઇ એક બહુવિધ, જેમ 12, space, start text, p, i, end text અથવા 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
  start text, W, end text મળે
અટકી ગયા?
અટકી ગયા?