If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

જો તમે વેબ ફિલ્ટરની પાછળ હોવ, તો કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે ડોમેન્સ *.kastatic.org અને *.kasandbox.org અનબ્લોક થયા છે.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

અવરોધ અને અવરોધકતા

સમસ્યા

મહેશ start color #a75a05, start text, X, end text, end color #a75a05 અને start color #0c7f99, start text, Y, end text, end color #0c7f99 નામના, બે નીચે બતાવેલા નળાકાર અવરોધોનું અવલોકન કરે છે.
તે ટેબલમાં તેના ગુણધર્મોને નોંધે છે.
સ્તંભ 1સ્તંભ 2
પાયાનું ક્ષેત્રફળ, A4, space, start text, m, m, end text, squared4, space, start text, m, m, end text, squared
અવરોધકતા, rho5, times, 10, start superscript, minus, 7, end superscript, space, \Omega, start text, m, end text5, times, 10, start superscript, minus, 7, end superscript, space, \Omega, start text, m, end text
અવરોધ, R24, space, \Omega10, space, \Omega
બે સ્તંભમાંથી કયો અવરોધ start color #a75a05, start text, X, end text, end color #a75a05 દર્શાવે છે?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો:
અટકી ગયા?
અટકી ગયા?